dobre fundusze inwestycyjne
+48 71 70 70 432 kontakt@netfund.pl

O nas

Netfund.pl sp. z o.o. działa na rynku pośrednictwa funduszy inwestycyjnych już od 2012 roku, świadcząc usługi w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie – nr licencji: DFI/I/4031/5/19/12/U/MK.

„Nasi doradcy chętnie służą pomocą w wyborze optymalnego portfela inwestycyjnego oraz zapewniają dyskrecję, dyspozycyjność i profesjonalizm. Bogata oferta funduszy inwestycyjnych – tylko renomowanych TFI, jakie dostępne są u doradców Netfund.pl – pozwala inwestorom osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa lokowanych środków” – Anna Stanek, prezes Zarządu Netfund.pl

W ofercie Netfund.pl dostępne są fundusze:

AgioFunds TFI S.A.

Aviva Investors Poland TFI S.A.

BPS TFI S.A.

Caspar TFI S.A.

Investors TFI S.A.

Ipopema TFI S.A.

MetLife TFI S.A.

Noble Funds TFI S.A.

Skarbiec TFI S.A.

Superfund TFI S.A.

Union Investment TFI S.A.

Netfund.pl sp. z o.o. świadczy usługi w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie – nr licencji: DFI/I/4031/5/19/12/U/MK. Zgodnie z przepisami, nie uczestniczy w procesie transferu środków pieniężnych pomiędzy Klientem, a bankiem depozytariuszem (przechodzą one bezpośrednio pomiędzy inwestorem a danym funduszem). Wszystkie procedury dotyczące obsługi Klienta i przetwarzania danych są zgodne z rygorystycznymi wymogami Komisji Nadzoru Finansowego, Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Netfund.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Świerkowej 1F/10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381507, kapitał zakładowy Spółki: 450.850,00 zł, NIP: 896 151 80 73. 

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz